Bưu điện [EMS] CPN Đà Nẵng 1

  • Mã bưu điện: 554310
  • Bưu cục: Bưu điện [EMS] CPN Đà Nẵng 1
  • Địa chỉ: Sô´122, Đường Hàm Nghi, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: 02363.656000