Hòm thư Công cộng HC3

  • Mã bưu điện: 552022
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng HC3
  • Địa chỉ: Sô´279, Đường Hoàng Diệu, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: