Danh sách bưu điện Cẩm Lệ bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Cẩm Lệ thuộc tỉnh Đà Nẵng, tìm mã bưu điện: Bưu điện Đà Nẵng 4, Bưu điện Đà Nẵng EMS QT, Bưu điện Tiếp Thị, Bưu điện [EMS] CPN Đà Nẵng 2, Bưu điện KCN Hòa Cầm, Bưu cục khai thác cấp 1 Đà Nẵng EMS NT, Hòm thư Công cộng CL5, Hòm thư Công cộng CL7, Hòm thư Công cộng CL2, Hòm thư Công cộng CL3, Bưu cục văn phòng Đà Nẵng EMS LT, Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 4, Bưu cục văn phòng Trung Tâm Datapost

Bưu điện Đà Nẵng 4

 • Mã bưu điện: 557400
 • Bưu cục: Bưu điện Đà Nẵng 4
 • Địa chỉ: Sô´296, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ
 • Điện thoại: 0236.3670069

Bưu điện Đà Nẵng EMS QT

 • Mã bưu điện: 550916
 • Bưu cục: Bưu điện Đà Nẵng EMS QT
 • Địa chỉ: Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ
 • Điện thoại:

Bưu điện Tiếp Thị

 • Mã bưu điện: 557747
 • Bưu cục: Bưu điện Tiếp Thị
 • Địa chỉ: Sô´296A, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ
 • Điện thoại: 0236.3673898

Bưu điện [EMS] CPN Đà Nẵng 2

 • Mã bưu điện: 557940
 • Bưu cục: Bưu điện [EMS] CPN Đà Nẵng 2
 • Địa chỉ: Sô´Đường số 3, Đường Khu công nghiệp Hoà Cầm, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ
 • Điện thoại: 02363.623774

Bưu điện KCN Hòa Cầm

 • Mã bưu điện: 557558
 • Bưu cục: Bưu điện KCN Hòa Cầm
 • Địa chỉ: Đường Khu công nghiệp Hoà Cầm, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ
 • Điện thoại:

Bưu cục khai thác cấp 1 Đà Nẵng EMS NT

 • Mã bưu điện: 550100
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 Đà Nẵng EMS NT
 • Địa chỉ: Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ
 • Điện thoại: 02363.623774

Hòm thư Công cộng CL5

 • Mã bưu điện: 557951
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng CL5
 • Địa chỉ: Sô´128, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng CL7

 • Mã bưu điện: 557953
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng CL7
 • Địa chỉ: Tổ 7, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng CL2

 • Mã bưu điện: 557930
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng CL2
 • Địa chỉ: Sô´498, Đường Tôn Đản, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng CL3

 • Mã bưu điện: 557894
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng CL3
 • Địa chỉ: Sô´1, Đường Hòa An 6, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng Đà Nẵng EMS LT

 • Mã bưu điện: 550915
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Đà Nẵng EMS LT
 • Địa chỉ: Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ
 • Điện thoại: 02363.623774

Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 4

 • Mã bưu điện: 558340
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 4
 • Địa chỉ: Sô´296, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng Trung Tâm Datapost

 • Mã bưu điện: 550931
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Trung Tâm Datapost
 • Địa chỉ: Tổ 13, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ
 • Điện thoại: 0913152377