Bưu điện Chuyển Phát Nhanh

  • Mã bưu điện: 555286
  • Bưu cục: Bưu điện Chuyển Phát Nhanh
  • Địa chỉ: Sô´170, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: 0511-3656151