Cao Bằng

Bưu điện văn hóa xã Lương Thiện

Mã bưu điện: 278010 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Thiện Địa chỉ: Xóm Khau Chỉa, Xã Lương Thiện, Huyện Phục Hòa Điện thoại: 0914852070

Bưu điện văn hóa xã Đại Sơn

Mã bưu điện: 277970 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Sơn Địa chỉ: Xóm Bản Xóm, Xã Đại Sơn, Huyện Phục Hòa Điện thoại: 0949 418251

Bưu điện văn hóa xã Đoỏng Lèng

Mã bưu điện: 277802 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đoỏng Lèng Địa chỉ: Khu Pò Tập, Thị Trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa Điện thoại: 02063824101

Bưu điện Tà Lùng

Mã bưu điện: 277801 Bưu cục: Bưu điện Tà Lùng Địa chỉ: Khu Pò Tập, Thị Trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa Điện thoại: 02063.824.101

Bưu điện văn hóa xã Triệu Ẩu

Mã bưu điện: 277910 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Triệu Ẩu Địa chỉ: Xóm Vằng Xá, Xã Triệu Ẩu, Huyện Phục Hòa Điện thoại: 0943101349

Bưu điện văn hóa xã Hồng Đại

Mã bưu điện: 277940 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Đại Địa chỉ: Xóm Nà Suối A, Xã Hồng Đại, Huyện Phục Hòa Điện thoại: 0941026528

Bưu điện văn hóa xã Cách Linh

Mã bưu điện: 277840 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cách Linh Địa chỉ: Khu phố 1, Xã Cách Linh, Huyện Phục Hòa Điện thoại: 01658205334

Bưu điện Phục Hòa

Mã bưu điện: 277800 Bưu cục: Bưu điện Phục Hòa Địa chỉ: Khu Phố Phục Hòa, Thị Trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hòa Điện thoại: 02063.822.101