Bưu điện văn hóa xã Lương Thiện

  • Mã bưu điện: 278010
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Thiện
  • Địa chỉ: Xóm Khau Chỉa, Xã Lương Thiện, Huyện Phục Hòa
  • Điện thoại: 0914852070