Bưu điện khai thác cấp 2 KT Phục Hòa

  • Mã bưu điện: 277830
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phục Hòa
  • Địa chỉ: Khu Phố Phục Hòa, Thị Trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hòa
  • Điện thoại: 02063822101