Bưu điện văn hóa xã Đoỏng Lèng

  • Mã bưu điện: 277802
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đoỏng Lèng
  • Địa chỉ: Khu Pò Tập, Thị Trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa
  • Điện thoại: 02063824101