Bưu điện văn hóa xã Xuân Trường

  • Mã bưu điện: 276440
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Trường
  • Địa chỉ: Xóm Nà Đỏng, Xã Xuân Trường, Huyện Bảo Lạc
  • Điện thoại: 0943597182