Bưu điện văn hóa xã Mã Ba

  • Mã bưu điện: 275050
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mã Ba
  • Địa chỉ: Thôn Thin Tẳng, Xã Mã Ba, Huyện Hà Quảng
  • Điện thoại: 01665340978