Bưu điện văn hóa xã Lưu Ngọc

  • Mã bưu điện: 273580
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lưu Ngọc
  • Địa chỉ: Xóm Lũng Pán, Xã Lưu Ngọc, Huyện Trà Lĩnh
  • Điện thoại: 01669565555