Bưu điện Nà Giàng

  • Mã bưu điện: 275020
  • Bưu cục: Bưu điện Nà Giàng
  • Địa chỉ: Khu Nà Giàng Phố, Xã Phù Ngọc, Huyện Hà Quảng
  • Điện thoại: 0206.3863.164