Bưu điện văn hóa xã Phong Châu

  • Mã bưu điện: 273050
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Châu
  • Địa chỉ: Xóm Thua Ma, Xã Phong Châu, Huyện Trùng Khánh
  • Điện thoại: 0947925902