Bưu điện Bảo Lâm

  • Mã bưu điện: 276700
  • Bưu cục: Bưu điện Bảo Lâm
  • Địa chỉ: Khu Khu 1, Thị Trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm
  • Điện thoại: 02063 885 108