Bưu điện văn hóa xã Huy Giáp

  • Mã bưu điện: 276480
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Huy Giáp
  • Địa chỉ: Xóm Lũng Pán, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc
  • Điện thoại: 01259011169