Bưu điện văn hóa xã Phan Thanh

  • Mã bưu điện: 275913
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phan Thanh
  • Địa chỉ: Xóm Bình Đường, Xã Phan Thanh, Huyện Nguyên Bình
  • Điện thoại: 0982726822