Bưu điện văn hóa xã Mai Long

  • Mã bưu điện: 275894
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mai Long
  • Địa chỉ: Xóm Nà Lầm, Xã Mai Long, Huyện Nguyên Bình
  • Điện thoại: 01664179226