Bưu điện văn hóa xã Tam Kim

  • Mã bưu điện: 275940
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Kim
  • Địa chỉ: Xóm Phai Khát, Xã Tam Kim, Huyện Nguyên Bình
  • Điện thoại: 0913155992