Bưu điện văn hóa xã Lang Môn

  • Mã bưu điện: 275651
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lang Môn
  • Địa chỉ: Xóm Nà Lẹng, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình
  • Điện thoại: 0914689204