Bưu điện văn hóa xã Cao thăng

  • Mã bưu điện: 272718
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cao thăng
  • Địa chỉ: Thôn Lũng Gùng, Xã Cao Thăng, Huyện Trùng Khánh
  • Điện thoại: 01274541356