Bưu điện văn hóa xã Thể Dục

  • Mã bưu điện: 275740
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thể Dục
  • Địa chỉ: Xóm Bản Nùng I, Xã Thể Dục, Huyện Nguyên Bình
  • Điện thoại: 0948177033