Bưu điện văn hóa xã Triệu Ẩu

  • Mã bưu điện: 277910
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Triệu Ẩu
  • Địa chỉ: Xóm Vằng Xá, Xã Triệu Ẩu, Huyện Phục Hòa
  • Điện thoại: 0943101349