Bưu điện văn hóa xã Trương Lương

  • Mã bưu điện: 274150
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trương Lương
  • Địa chỉ: Xóm Bản Chang, Xã Trương Lương, Huyện Hoà An
  • Điện thoại: 01256823834