Mã bưu điện Krông Bông – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Krông Bông thuộc tỉnh Đắk Lăk: Bưu điện Krông Bông, Bưu điện văn hóa xã Hòa Lễ, Bưu điện văn hóa xã Cư Đrăm, Bưu điện văn hóa xã Yang Mao, Bưu điện văn hóa xã Cư Pui, Bưu điện văn hóa xã Hòa Phong, Bưu điện văn hóa xã Cư Kty, Bưu điện văn hóa xã Hòa Tân, Bưu điện văn hóa xã Hòa Thành, Bưu điện văn hóa xã Hoà Sơn, Bưu điện văn hóa xã Khuê Ngọc Điền, Bưu điện văn hóa xã Dang Kang, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Krông Bông, Bưu cục văn phòng BĐ Krông Bông

Bưu điện Krông Bông

 • Mã bưu điện: 637000
 • Bưu cục: Bưu điện Krông Bông
 • Địa chỉ: Sô´189, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Krông Kmar, Huyện Krông Bông
 • Điện thoại: 02623 732 204

Bưu điện văn hóa xã Hòa Lễ

 • Mã bưu điện: 637012
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Lễ
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hoà Lễ, Huyện Krông Bông
 • Điện thoại: 0262 3733055

Bưu điện văn hóa xã Cư Đrăm

 • Mã bưu điện: 637080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cư Đrăm
 • Địa chỉ: Buôn Cư Đrăm, Xã Cư Đrăm, Huyện Krông Bông
 • Điện thoại: 0262 3732629

Bưu điện văn hóa xã Yang Mao

 • Mã bưu điện: 637220
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yang Mao
 • Địa chỉ: Buôn M’Nang Dơng, Xã Yang Mao, Huyện Krông Bông
 • Điện thoại: 732545

Bưu điện văn hóa xã Cư Pui

 • Mã bưu điện: 637100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cư Pui
 • Địa chỉ: Buôn Khanh, Xã Cư Pui, Huyện Krông Bông
 • Điện thoại: 0262 3736056

Bưu điện văn hóa xã Hòa Phong

 • Mã bưu điện: 637060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Phong
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hoà Phong, Huyện Krông Bông
 • Điện thoại: 0262 3736055

Bưu điện văn hóa xã Cư Kty

 • Mã bưu điện: 637120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cư Kty
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Cư Kty, Huyện Krông Bông
 • Điện thoại: 0262 3736605

Bưu điện văn hóa xã Hòa Tân

 • Mã bưu điện: 637160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Tân
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hoà Tân, Huyện Krông Bông
 • Điện thoại: 736529

Bưu điện văn hóa xã Hòa Thành

 • Mã bưu điện: 637170
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Thành
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hoà Thành, Huyện Krông Bông
 • Điện thoại: 0262 3736607

Bưu điện văn hóa xã Hoà Sơn

 • Mã bưu điện: 637200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoà Sơn
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Hoà Sơn, Huyện Krông Bông
 • Điện thoại: 0262 3732888

Bưu điện văn hóa xã Khuê Ngọc Điền

 • Mã bưu điện: 637020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khuê Ngọc Điền
 • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Khuê Ngọc Điển, Huyện Krông Bông
 • Điện thoại: 0262 3732777

Bưu điện văn hóa xã Dang Kang

 • Mã bưu điện: 637140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dang Kang
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Dăng Kang, Huyện Krông Bông
 • Điện thoại: 0262 3736606

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Krông Bông

 • Mã bưu điện: 637090
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Krông Bông
 • Địa chỉ: Sô´189, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Krông Kmar, Huyện Krông Bông
 • Điện thoại: 02623 732 968

Bưu cục văn phòng BĐ Krông Bông

 • Mã bưu điện: 637009
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐ Krông Bông
 • Địa chỉ: Sô´189, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Krông Kmar, Huyện Krông Bông
 • Điện thoại: