Mã bưu điện Hoàn Kiếm – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Hoàn Kiếm thuộc tỉnh Hà Nội: Bưu điện Giao dịch Trung tâm, Bưu điện Tràng Tiền, Bưu điện [EMS] Tràng Tiền, Bưu điện Bưu cục Giao dịch 5, Bưu điện Giao dịch EMS Hồng Hà, Bưu điện Đồng Xuân, Bưu điện Lương Văn Can, Bưu điện Hàng Cót, Bưu điện Quốc Tế, Bưu điện GD Đinh lễ, Bưu điện Phát nhanh, Bưu điện KHL Hoàn Kiếm, Bưu điện Đường thư Đại sứ – Phát nhanh, Bưu điện KHL Tràng Tiền, Bưu điện Ban DVBC -Test2, Bưu điện KHL Hoàn Kiếm 2, Bưu điện KHL Hoàn Kiếm 3, Bưu điện Cửa Nam, Bưu điện Ga Hà Nội, Bưu điện Tháp Hà Nội, Đại lý bưu điện Công ty Tem, Bưu cục Phát hành Báo chí KT VCBC 2, Bưu cục Phát hành Báo chí KT VCBC 1, Bưu cục Phát hành Báo chí GD PHBCTW 1, Bưu cục Phát hành Báo chí POST MART, Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Bạc, Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Buồm, Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Đào, Hòm thư Công cộng độc lập Thư viện Quốc gia, Hòm thư Công cộng độc lập Công ty Tem, Hòm thư Công cộng độc lập Khách sạn Hilton Opera, Hòm thư Công cộng độc lập phố Nguyễn Chế Nghĩa, Bưu cục Phát cấp 2 [EMS] BCP COD Hồng Hà, Bưu cục văn phòng In báo Quân Đội 1, Bưu cục văn phòng PostMart, Bưu cục văn phòng VP BĐ TP Hà Nội, Bưu cục văn phòng BĐTT1

Bưu điện Giao dịch Trung tâm

 • Mã bưu điện: 100000
 • Bưu cục: Bưu điện Giao dịch Trung tâm
 • Địa chỉ: Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại: 024.39341709

Bưu điện Tràng Tiền

 • Mã bưu điện: 110000
 • Bưu cục: Bưu điện Tràng Tiền
 • Địa chỉ: Sô´66, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại: 024.38257166

Bưu điện [EMS] Tràng Tiền

 • Mã bưu điện: 110170
 • Bưu cục: Bưu điện [EMS] Tràng Tiền
 • Địa chỉ: Sô´18C, Phố Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại: 02439340482

Bưu điện Bưu cục Giao dịch 5

 • Mã bưu điện: 111770
 • Bưu cục: Bưu điện Bưu cục Giao dịch 5
 • Địa chỉ: Sô´78, Đường Bạch Đằng, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại: 024.39844696

Bưu điện Giao dịch EMS Hồng Hà

 • Mã bưu điện: 110050
 • Bưu cục: Bưu điện Giao dịch EMS Hồng Hà
 • Địa chỉ: Sô´783, Đường Hồng Hà, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại: 02439327788

Bưu điện Đồng Xuân

 • Mã bưu điện: 111300
 • Bưu cục: Bưu điện Đồng Xuân
 • Địa chỉ: Sô´18, Phố Đồng Xuân, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại: 024.39290931

Bưu điện Lương Văn Can

 • Mã bưu điện: 110220
 • Bưu cục: Bưu điện Lương Văn Can
 • Địa chỉ: Sô´66, Phố Lương Văn Can, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại: 024.38246161

Bưu điện Hàng Cót

 • Mã bưu điện: 111400
 • Bưu cục: Bưu điện Hàng Cót
 • Địa chỉ: Sô´16D, Phố Phùng Hưng, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại: 024.39281188

Bưu điện Quốc Tế

 • Mã bưu điện: 100100
 • Bưu cục: Bưu điện Quốc Tế
 • Địa chỉ: Sô´6, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại: 02438254503

Bưu điện GD Đinh lễ

 • Mã bưu điện: 100992
 • Bưu cục: Bưu điện GD Đinh lễ
 • Địa chỉ: Sô´15, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại: 02438264389

Bưu điện Phát nhanh

 • Mã bưu điện: 110140
 • Bưu cục: Bưu điện Phát nhanh
 • Địa chỉ: Sô´75b, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại: 39367746

Bưu điện KHL Hoàn Kiếm

 • Mã bưu điện: 110130
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Hoàn Kiếm
 • Địa chỉ: Sô´75b, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại: 024.39333355

Bưu điện Đường thư Đại sứ – Phát nhanh

 • Mã bưu điện: 110123
 • Bưu cục: Bưu điện Đường thư Đại sứ – Phát nhanh
 • Địa chỉ: Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại:

Bưu điện KHL Tràng Tiền

 • Mã bưu điện: 110070
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Tràng Tiền
 • Địa chỉ: Sô´22, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại:

Bưu điện Ban DVBC -Test2

 • Mã bưu điện: 110126
 • Bưu cục: Bưu điện Ban DVBC -Test2
 • Địa chỉ: Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại:

Bưu điện KHL Hoàn Kiếm 2

 • Mã bưu điện: 110128
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Hoàn Kiếm 2
 • Địa chỉ: Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại: 02432669861

Bưu điện KHL Hoàn Kiếm 3

 • Mã bưu điện: 110133
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Hoàn Kiếm 3
 • Địa chỉ: Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại:

Bưu điện Cửa Nam

 • Mã bưu điện: 111100
 • Bưu cục: Bưu điện Cửa Nam
 • Địa chỉ: Sô´22, Phố Cửa Nam, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại: 024.38255162

Bưu điện Ga Hà Nội

 • Mã bưu điện: 111110
 • Bưu cục: Bưu điện Ga Hà Nội
 • Địa chỉ: Sô´118, Phố Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại: 9424774

Bưu điện Tháp Hà Nội

 • Mã bưu điện: 111000
 • Bưu cục: Bưu điện Tháp Hà Nội
 • Địa chỉ: Sô´49, Phố Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại: 02439393286

Đại lý bưu điện Công ty Tem

 • Mã bưu điện: 110430
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Công ty Tem
 • Địa chỉ: Sô´14, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại:

Bưu cục Phát hành Báo chí KT VCBC 2

 • Mã bưu điện: 100995
 • Bưu cục: Bưu cục Phát hành Báo chí KT VCBC 2
 • Địa chỉ: Sô´4, Phố Lê Văn Linh, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại:

Bưu cục Phát hành Báo chí KT VCBC 1

 • Mã bưu điện: 100990
 • Bưu cục: Bưu cục Phát hành Báo chí KT VCBC 1
 • Địa chỉ: Sô´17, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại:

Bưu cục Phát hành Báo chí GD PHBCTW 1

 • Mã bưu điện: 100991
 • Bưu cục: Bưu cục Phát hành Báo chí GD PHBCTW 1
 • Địa chỉ: Sô´17, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại: 02439347863

Bưu cục Phát hành Báo chí POST MART

 • Mã bưu điện: 100997
 • Bưu cục: Bưu cục Phát hành Báo chí POST MART
 • Địa chỉ: Sô´22, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Bạc

 • Mã bưu điện: 110911
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Bạc
 • Địa chỉ: Sô´101, Phố Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Buồm

 • Mã bưu điện: 111515
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Buồm
 • Địa chỉ: Sô´28, Phố Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Đào

 • Mã bưu điện: 110307
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Đào
 • Địa chỉ: Sô´1, Phố Hàng Đào, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập Thư viện Quốc gia

 • Mã bưu điện: 110201
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập Thư viện Quốc gia
 • Địa chỉ: Sô´31, Phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập Công ty Tem

 • Mã bưu điện: 110401
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập Công ty Tem
 • Địa chỉ: Sô´14, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập Khách sạn Hilton Opera

 • Mã bưu điện: 110402
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập Khách sạn Hilton Opera
 • Địa chỉ: Sô´6, Phố Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập phố Nguyễn Chế Nghĩa

 • Mã bưu điện: 110513
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập phố Nguyễn Chế Nghĩa
 • Địa chỉ: Sô´4, Phố Nguyễn Chế Nghĩa, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại:

Bưu cục Phát cấp 2 [EMS] BCP COD Hồng Hà

 • Mã bưu điện: 111670
 • Bưu cục: Bưu cục Phát cấp 2 [EMS] BCP COD Hồng Hà
 • Địa chỉ: Đường Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại: 024.39328952

Bưu cục văn phòng In báo Quân Đội 1

 • Mã bưu điện: 111413
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng In báo Quân Đội 1
 • Địa chỉ: Sô´1, Phố Lê Văn Linh, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng PostMart

 • Mã bưu điện: 110124
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng PostMart
 • Địa chỉ: Sô´17, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐ TP Hà Nội

 • Mã bưu điện: 110125
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐ TP Hà Nội
 • Địa chỉ: Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐTT1

 • Mã bưu điện: 110127
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTT1
 • Địa chỉ: Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’