Mã bưu điện Cư M’Gar – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Cư M’Gar thuộc tỉnh Đắk Lăk: Bưu điện Cư M’gar, Bưu điện văn hóa xã Ea Drơng, Bưu điện văn hóa xã Ea Tul, Bưu điện văn hóa xã Cư Mgar, Bưu điện văn hóa xã Ea Kpam, Bưu điện văn hóa xã Ea Hdinh, Bưu điện văn hóa xã Ea Tar, Bưu điện văn hóa xã Cư Dliê Mnông, Bưu điện văn hóa xã Ea Kiết, Bưu điện văn hóa xã Ea M’roh, Bưu điện văn hóa xã Ea Mnang, Bưu điện văn hóa xã Cư Suê, Bưu điện văn hóa xã Cuôr Đăng, Bưu điện văn hóa xã Ea Pôk, Bưu điện văn hóa xã Quảng Hiệp, Đại lý bưu điện Bưu điện xã Ea Kuêh, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cư Mgar, Bưu cục văn phòng BĐ CưMgar

Bưu điện Cư M’gar

 • Mã bưu điện: 634300
 • Bưu cục: Bưu điện Cư M’gar
 • Địa chỉ: Sô´130, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M’Gar
 • Điện thoại: 02623 834704

Bưu điện văn hóa xã Ea Drơng

 • Mã bưu điện: 634540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Drơng
 • Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Ea Drơng, Huyện Cư M’Gar
 • Điện thoại: 0262 3536043

Bưu điện văn hóa xã Ea Tul

 • Mã bưu điện: 634320
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Tul
 • Địa chỉ: Buôn Tu, Xã Ea Tul, Huyện Cư M’Gar
 • Điện thoại: 0946478082

Bưu điện văn hóa xã Cư Mgar

 • Mã bưu điện: 634420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cư Mgar
 • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Cư M’Gar, Huyện Cư M’Gar
 • Điện thoại: 0262 3835507

Bưu điện văn hóa xã Ea Kpam

 • Mã bưu điện: 634450
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Kpam
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Kpam, Huyện Cư M’Gar
 • Điện thoại: 0262 3835111

Bưu điện văn hóa xã Ea Hdinh

 • Mã bưu điện: 634470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Hdinh
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea H’Ding, Huyện Cư M’Gar
 • Điện thoại: 0262 3532105

Bưu điện văn hóa xã Ea Tar

 • Mã bưu điện: 634360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Tar
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Tar, Huyện Cư M’Gar
 • Điện thoại: 0626 3834100

Bưu điện văn hóa xã Cư Dliê Mnông

 • Mã bưu điện: 634340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cư Dliê Mnông
 • Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Cư Dliê M’Nông, Huyện Cư M’Gar
 • Điện thoại: 0262 3538501

Bưu điện văn hóa xã Ea Kiết

 • Mã bưu điện: 634380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Kiết
 • Địa chỉ: Buôn Ya wăm A, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M’Gar
 • Điện thoại: 0262 3539003

Bưu điện văn hóa xã Ea M’roh

 • Mã bưu điện: 634610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea M’roh
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea M’Droh, Huyện Cư M’Gar
 • Điện thoại: 0626 3537100

Bưu điện văn hóa xã Ea Mnang

 • Mã bưu điện: 634510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Mnang
 • Địa chỉ: Thôn 1a, Xã Ea M’Nang, Huyện Cư M’Gar
 • Điện thoại: 0262 3531525

Bưu điện văn hóa xã Cư Suê

 • Mã bưu điện: 634580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cư Suê
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Cư Suê, Huyện Cư M’Gar
 • Điện thoại: 0262 3530126

Bưu điện văn hóa xã Cuôr Đăng

 • Mã bưu điện: 634600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cuôr Đăng
 • Địa chỉ: Buôn Cuôr Đăng A, Xã Cuôr Đăng, Huyện Cư M’Gar
 • Điện thoại: 0262 3536102

Bưu điện văn hóa xã Ea Pôk

 • Mã bưu điện: 634560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Pôk
 • Địa chỉ: Thôn An Bình, Thị Trấn Ea Pốc, Huyện Cư M’Gar
 • Điện thoại: 0262 3530100

Bưu điện văn hóa xã Quảng Hiệp

 • Mã bưu điện: 634611
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Hiệp
 • Địa chỉ: Thôn Hiệp Hưng, Xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M’Gar
 • Điện thoại: 0262 3537002

Đại lý bưu điện Bưu điện xã Ea Kuêh

 • Mã bưu điện: 634661
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Bưu điện xã Ea Kuêh
 • Địa chỉ: Buôn A Yun, Xã Ea Kuêk, Huyện Cư M’Gar
 • Điện thoại: 0961365776

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cư Mgar

 • Mã bưu điện: 634410
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cư Mgar
 • Địa chỉ: Sô´130, Khối 8, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M’Gar
 • Điện thoại: 02623 834888

Bưu cục văn phòng BĐ CưMgar

 • Mã bưu điện: 634419
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐ CưMgar
 • Địa chỉ: Sô´130, Thôn 2, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M’Gar
 • Điện thoại: