Mã bưu điện Cam lộ – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Cam lộ thuộc tỉnh Quảng Trị: Bưu điện Cam Lộ, Bưu điện KHL Cam Lộ, Bưu điện Tân Lâm, Bưu điện Chợ Cùa, Bưu điện văn hóa xã Cam Thủy, Bưu điện văn hóa xã Cam An, Bưu điện văn hóa xã Cam Tuyền, Bưu điện văn hóa xã Cam Thành, Bưu điện văn hóa xã Cam Hiếu, Bưu điện văn hóa xã Cam Nghĩa, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cam Lộ, Hòm thư Công cộng Xã Cam Thanh, Bưu cục văn phòng VPBĐ Huyện Cam Lộ

Bưu điện Cam Lộ

 • Mã bưu điện: 522300
 • Bưu cục: Bưu điện Cam Lộ
 • Địa chỉ: Khóm 2, Thị Trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ
 • Điện thoại: 0233871543

Bưu điện KHL Cam Lộ

 • Mã bưu điện: 522317
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Cam Lộ
 • Địa chỉ: Khóm 2, Thị Trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ
 • Điện thoại: 02333871666

Bưu điện Tân Lâm

 • Mã bưu điện: 522430
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Lâm
 • Địa chỉ: Thôn Tân Xuân 1, Xã Cam Thành, Huyện Cam Lộ
 • Điện thoại: 02333887219

Bưu điện Chợ Cùa

 • Mã bưu điện: 522480
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Cùa
 • Địa chỉ: Thôn Đốc Kỉnh, Xã Cam Chính, Huyện Cam Lộ
 • Điện thoại: 02333872201

Bưu điện văn hóa xã Cam Thủy

 • Mã bưu điện: 522350
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cam Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Lâm Lang 1, Xã Cam Thủy, Huyện Cam Lộ
 • Điện thoại: 02333871376

Bưu điện văn hóa xã Cam An

 • Mã bưu điện: 522381
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cam An
 • Địa chỉ: Thôn Trúc Khê, Xã Cam An, Huyện Cam Lộ
 • Điện thoại: 02333524009

Bưu điện văn hóa xã Cam Tuyền

 • Mã bưu điện: 522410
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cam Tuyền
 • Địa chỉ: Thôn Ba Thung, Xã Cam Tuyền, Huyện Cam Lộ
 • Điện thoại: 02333871334

Bưu điện văn hóa xã Cam Thành

 • Mã bưu điện: 522431
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cam Thành
 • Địa chỉ: Thôn Thượng Lâm, Xã Cam Thành, Huyện Cam Lộ
 • Điện thoại: 02333887311

Bưu điện văn hóa xã Cam Hiếu

 • Mã bưu điện: 522330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cam Hiếu
 • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Đại, Xã Cam Hiếu, Huyện Cam Lộ
 • Điện thoại: 02333871452

Bưu điện văn hóa xã Cam Nghĩa

 • Mã bưu điện: 522460
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cam Nghĩa
 • Địa chỉ: Thôn Nghĩa Phong, Xã Cam Nghĩa, Huyện Cam Lộ
 • Điện thoại: 02333872248

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cam Lộ

 • Mã bưu điện: 522320
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cam Lộ
 • Địa chỉ: Khóm 2, Thị Trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ
 • Điện thoại: 02333871666

Hòm thư Công cộng Xã Cam Thanh

 • Mã bưu điện: 522377
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Cam Thanh
 • Địa chỉ: Thôn An Bình, Xã Cam Thanh, Huyện Cam Lộ
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VPBĐ Huyện Cam Lộ

 • Mã bưu điện: 522318
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VPBĐ Huyện Cam Lộ
 • Địa chỉ: Khóm 2, Thị Trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ
 • Điện thoại: