Tây Ninh

Bưu điện văn hóa xã Đôn Thuận

Mã bưu điện: 843360 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đôn Thuận Địa chỉ: Ấp Sóc Lào, Xã Đôn Thuận, Huyện Trảng Bàng Điện thoại: 02763889400

Bưu điện văn hóa xã Gia Bình

Mã bưu điện: 843390 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gia Bình Địa chỉ: Sô´485 Tổ 27, Ấp Chánh, Xã Gia Bình, Huyện Trảng Bàng Điện thoại: 02763882222

Bưu điện văn hóa xã Phước Lưu

Mã bưu điện: 843420 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Lưu Địa chỉ: Ấp Gò Ngãi, Xã Phước Lưu, Huyện Trảng Bàng Điện thoại: 02763889777

Bưu điện văn hóa xã Phước Chỉ

Mã bưu điện: 843400 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Chỉ Địa chỉ: Ấp Phước Đông, Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng Điện thoại: 02763889333

Bưu điện văn hóa xã Hưng Thuận

Mã bưu điện: 843470 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hưng Thuận Địa chỉ: Ấp Cầu Xe, Xã Hưng Thuận, Huyện Trảng Bàng Điện thoại: 02763888111

Bưu điện Trảng Bàng

Mã bưu điện: 843300 Bưu cục: Bưu điện Trảng Bàng Địa chỉ: Sô´146, Đường Quốc Lộ 22, Thị Trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng Điện thoại: 02763883666

Bưu điện Linh Trung III

Mã bưu điện: 843461 Bưu cục: Bưu điện Linh Trung III Địa chỉ: Ấp Suối Sâu, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng Điện thoại: 02763897996