Bưu điện Trảng Bàng

  • Mã bưu điện: 843300
  • Bưu cục: Bưu điện Trảng Bàng
  • Địa chỉ: Sô´146, Đường Quốc Lộ 22, Thị Trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng
  • Điện thoại: 02763883666