Bưu điện văn hóa xã Ninh Thạnh

  • Mã bưu điện: 841180
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Thạnh
  • Địa chỉ: Ấp Ninh Hòa, Xã Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh
  • Điện thoại: 02763620111