Bưu điện văn hóa xã Thạnh Tây

  • Mã bưu điện: 842240
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạnh Tây
  • Địa chỉ: Ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh Tây, Huyện Tân Biên
  • Điện thoại: 02763741111