Bưu điện Dương Minh Châu

  • Mã bưu điện: 841700
  • Bưu cục: Bưu điện Dương Minh Châu
  • Địa chỉ: Sô´383, Khu phố 1, Thị Trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu
  • Điện thoại: 0276.3877234