Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Thành Phố Tây Ninh

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Thành Phố Tây Ninh thuộc tỉnh Tây Ninh, bao gồm: Bưu điện GD Cấp 1 Tây Ninh, Bưu điện Hiệp Ninh, Bưu điện TMĐT Tây Ninh, Bưu điện Tây Ninh, Bưu điện KHL TÂY NINH, Bưu điện HCC Tây Ninh, Bưu điện Phường 1, Bưu điện Cửa số 2, Bưu điện Ninh Sơn, Bưu điện văn hóa xã Ninh Thạnh, Bưu điện văn hóa xã Bình Minh, Bưu điện văn hóa xã Tân Bình, Bưu điện văn hóa xã Thạnh Tân 1, Bưu điện văn hóa xã Thạnh Tân, Đại lý bưu điện Quỳnh Anh, Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Tây Ninh, Bưu cục văn phòng Văn Phòng-BĐ tỉnh Tây Ninh, Bưu cục văn phòng Văn Phòng-BĐ Thành Phố Tây Ninh

Bưu điện GD Cấp 1 Tây Ninh

 • Mã bưu điện: 840000
 • Bưu cục: Bưu điện GD Cấp 1 Tây Ninh
 • Địa chỉ: Sô´186, Đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763822503

Bưu điện Hiệp Ninh

 • Mã bưu điện: 841120
 • Bưu cục: Bưu điện Hiệp Ninh
 • Địa chỉ: Sô´799, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763821551

Bưu điện TMĐT Tây Ninh

 • Mã bưu điện: 841052
 • Bưu cục: Bưu điện TMĐT Tây Ninh
 • Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763821699

Bưu điện Tây Ninh

 • Mã bưu điện: 840900
 • Bưu cục: Bưu điện Tây Ninh
 • Địa chỉ: Sô´285, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763814416

Bưu điện KHL TÂY NINH

 • Mã bưu điện: 841350
 • Bưu cục: Bưu điện KHL TÂY NINH
 • Địa chỉ: Sô´186, Đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763822555

Bưu điện HCC Tây Ninh

 • Mã bưu điện: 841342
 • Bưu cục: Bưu điện HCC Tây Ninh
 • Địa chỉ: Sô´112, Đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763535055

Bưu điện Phường 1

 • Mã bưu điện: 841410
 • Bưu cục: Bưu điện Phường 1
 • Địa chỉ: Sô´002, Đường Tua Hai, Phường 1, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763827991

Bưu điện Cửa số 2

 • Mã bưu điện: 841200
 • Bưu cục: Bưu điện Cửa số 2
 • Địa chỉ: Sô´779, Tổ 1, Ấp Ninh Phước, Xã Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763841234

Bưu điện Ninh Sơn

 • Mã bưu điện: 841380
 • Bưu cục: Bưu điện Ninh Sơn
 • Địa chỉ: Ấp Ninh Thọ, Xã Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763821553

Bưu điện văn hóa xã Ninh Thạnh

 • Mã bưu điện: 841180
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Thạnh
 • Địa chỉ: Ấp Ninh Hòa, Xã Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763620111

Bưu điện văn hóa xã Bình Minh

 • Mã bưu điện: 841540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Minh
 • Địa chỉ: Ấp Kinh Tế, Xã Bình Minh, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763816111

Bưu điện văn hóa xã Tân Bình

 • Mã bưu điện: 841391
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Bình
 • Địa chỉ: Ấp Tân Trung, Xã Tân Bình, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763819111

Bưu điện văn hóa xã Thạnh Tân 1

 • Mã bưu điện: 841400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạnh Tân 1
 • Địa chỉ: Ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763839131

Bưu điện văn hóa xã Thạnh Tân

 • Mã bưu điện: 841401
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạnh Tân
 • Địa chỉ: Ấp Thạnh Đông, Xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763839333

Đại lý bưu điện Quỳnh Anh

 • Mã bưu điện: 841343
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Quỳnh Anh
 • Địa chỉ: Sô´37, Ngõ 42, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 0942118306

Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Tây Ninh

 • Mã bưu điện: 840100
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Tây Ninh
 • Địa chỉ: Sô´186, Đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763814416

Bưu cục văn phòng Văn Phòng-BĐ tỉnh Tây Ninh

 • Mã bưu điện: 841344
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn Phòng-BĐ tỉnh Tây Ninh
 • Địa chỉ: Sô´186, Đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763821150

Bưu cục văn phòng Văn Phòng-BĐ Thành Phố Tây Ninh

 • Mã bưu điện: 841345
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn Phòng-BĐ Thành Phố Tây Ninh
 • Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763623789

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’