Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Thành Phố Tây Ninh

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Thành Phố Tây Ninh thuộc tỉnh Tây Ninh, bao gồm: Bưu điện GD Cấp 1 Tây Ninh, Bưu điện Hiệp Ninh, Bưu điện TMĐT Tây Ninh, Bưu điện Tây Ninh, Bưu điện KHL TÂY NINH, Bưu điện HCC Tây Ninh, Bưu điện Phường 1, Bưu điện Cửa số 2, Bưu điện Ninh Sơn, Bưu điện văn hóa xã Ninh Thạnh, Bưu điện văn hóa xã Bình Minh, Bưu điện văn hóa xã Tân Bình, Bưu điện văn hóa xã Thạnh Tân 1, Bưu điện văn hóa xã Thạnh Tân, Đại lý bưu điện Quỳnh Anh, Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Tây Ninh, Bưu cục văn phòng Văn Phòng-BĐ tỉnh Tây Ninh, Bưu cục văn phòng Văn Phòng-BĐ Thành Phố Tây Ninh

Bưu điện GD Cấp 1 Tây Ninh

 • Mã bưu điện: 840000
 • Bưu cục: Bưu điện GD Cấp 1 Tây Ninh
 • Địa chỉ: Sô´186, Đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763822503

Bưu điện Hiệp Ninh

 • Mã bưu điện: 841120
 • Bưu cục: Bưu điện Hiệp Ninh
 • Địa chỉ: Sô´799, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763821551

Bưu điện TMĐT Tây Ninh

 • Mã bưu điện: 841052
 • Bưu cục: Bưu điện TMĐT Tây Ninh
 • Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763821699

Bưu điện Tây Ninh

 • Mã bưu điện: 840900
 • Bưu cục: Bưu điện Tây Ninh
 • Địa chỉ: Sô´285, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763814416

Bưu điện KHL TÂY NINH

 • Mã bưu điện: 841350
 • Bưu cục: Bưu điện KHL TÂY NINH
 • Địa chỉ: Sô´186, Đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763822555

Bưu điện HCC Tây Ninh

 • Mã bưu điện: 841342
 • Bưu cục: Bưu điện HCC Tây Ninh
 • Địa chỉ: Sô´112, Đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763535055

Bưu điện Phường 1

 • Mã bưu điện: 841410
 • Bưu cục: Bưu điện Phường 1
 • Địa chỉ: Sô´002, Đường Tua Hai, Phường 1, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763827991

Bưu điện Cửa số 2

 • Mã bưu điện: 841200
 • Bưu cục: Bưu điện Cửa số 2
 • Địa chỉ: Sô´779, Tổ 1, Ấp Ninh Phước, Xã Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763841234

Bưu điện Ninh Sơn

 • Mã bưu điện: 841380
 • Bưu cục: Bưu điện Ninh Sơn
 • Địa chỉ: Ấp Ninh Thọ, Xã Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763821553

Bưu điện văn hóa xã Ninh Thạnh

 • Mã bưu điện: 841180
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Thạnh
 • Địa chỉ: Ấp Ninh Hòa, Xã Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763620111

Bưu điện văn hóa xã Bình Minh

 • Mã bưu điện: 841540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Minh
 • Địa chỉ: Ấp Kinh Tế, Xã Bình Minh, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763816111

Bưu điện văn hóa xã Tân Bình

 • Mã bưu điện: 841391
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Bình
 • Địa chỉ: Ấp Tân Trung, Xã Tân Bình, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763819111

Bưu điện văn hóa xã Thạnh Tân 1

 • Mã bưu điện: 841400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạnh Tân 1
 • Địa chỉ: Ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763839131

Bưu điện văn hóa xã Thạnh Tân

 • Mã bưu điện: 841401
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạnh Tân
 • Địa chỉ: Ấp Thạnh Đông, Xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763839333

Đại lý bưu điện Quỳnh Anh

 • Mã bưu điện: 841343
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Quỳnh Anh
 • Địa chỉ: Sô´37, Ngõ 42, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 0942118306

Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Tây Ninh

 • Mã bưu điện: 840100
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Tây Ninh
 • Địa chỉ: Sô´186, Đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763814416

Bưu cục văn phòng Văn Phòng-BĐ tỉnh Tây Ninh

 • Mã bưu điện: 841344
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn Phòng-BĐ tỉnh Tây Ninh
 • Địa chỉ: Sô´186, Đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763821150

Bưu cục văn phòng Văn Phòng-BĐ Thành Phố Tây Ninh

 • Mã bưu điện: 841345
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn Phòng-BĐ Thành Phố Tây Ninh
 • Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
 • Điện thoại: 02763623789