Bưu điện văn hóa xã Gia Bình

  • Mã bưu điện: 843390
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gia Bình
  • Địa chỉ: Sô´485 Tổ 27, Ấp Chánh, Xã Gia Bình, Huyện Trảng Bàng
  • Điện thoại: 02763882222