Bưu điện văn hóa xã Phước Lưu

  • Mã bưu điện: 843420
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Lưu
  • Địa chỉ: Ấp Gò Ngãi, Xã Phước Lưu, Huyện Trảng Bàng
  • Điện thoại: 02763889777