Bưu điện văn hóa xã Phước Chỉ

  • Mã bưu điện: 843400
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Chỉ
  • Địa chỉ: Ấp Phước Đông, Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng
  • Điện thoại: 02763889333