Bưu điện khai thác cấp 2 KT Trảng Bàng

  • Mã bưu điện: 843320
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Trảng Bàng
  • Địa chỉ: Sô´146, Đường Quốc Lộ 22, Thị Trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng
  • Điện thoại: 02763882700