Bưu điện Hiệp Ninh

  • Mã bưu điện: 841120
  • Bưu cục: Bưu điện Hiệp Ninh
  • Địa chỉ: Sô´799, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh
  • Điện thoại: 02763821551