Bưu điện văn hóa xã Long Vĩnh

  • Mã bưu điện: 842550
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Vĩnh
  • Địa chỉ: Sô´Tổ 2, Ấp Long Châu, Xã Long Vĩnh, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 02763781555