Bưu điện văn hóa xã Bến Củi

  • Mã bưu điện: 841800
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bến Củi
  • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Bến Củi, Huyện Dương Minh Châu
  • Điện thoại: 02763774524