Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Phổ Yên

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên, bao gồm: Bưu điện Phổ Yên, Bưu điện KHL Phổ Yên, Bưu điện Đồng Tiến, Bưu điện KTX SamSung 1, Bưu điện KTX SamSung 2, Bưu điện BC KCN Yên Bình, Bưu điện Thanh Xuyên, Bưu điện Thuận Thành, Bưu điện Bắc Sơn, Bưu điện văn hóa xã Bãi Bông, Bưu điện văn hóa xã Đắc Sơn, Bưu điện văn hóa xã Minh Đức, Bưu điện văn hóa xã Phúc Thuận, Bưu điện văn hóa xã Thành Công, Bưu điện văn hóa xã Tân Hương, Bưu điện văn hóa xã Tiên Phong, Bưu điện văn hóa xã Nam Tiến, Bưu điện văn hóa xã Vạn Phái, Bưu điện văn hóa xã Đông Cao, Bưu điện văn hóa xã Trung Thành, Bưu điện văn hóa xã Tân Phú, Bưu điện văn hóa xã Phúc Tân, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phổ Yên, Bưu cục văn phòng BC VP Phổ Yên

Bưu điện Phổ Yên

 • Mã bưu điện: 256800
 • Bưu cục: Bưu điện Phổ Yên
 • Địa chỉ: Sô´157, Tiểu Khu 4, Thị Trấn Ba Hàng, Huyện Phổ Yên
 • Điện thoại: 02083863113

Bưu điện KHL Phổ Yên

 • Mã bưu điện: 256815
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Phổ Yên
 • Địa chỉ: Sô´157, Tiểu Khu 4, Thị Trấn Ba Hàng, Huyện Phổ Yên
 • Điện thoại: 02083863101

Bưu điện Đồng Tiến

 • Mã bưu điện: 257330
 • Bưu cục: Bưu điện Đồng Tiến
 • Địa chỉ: Thôn An Thái Xóm An Bình, Xã Đồng Tiến, Huyện Phổ Yên
 • Điện thoại: 02083708101

Bưu điện KTX SamSung 1

 • Mã bưu điện: 256846
 • Bưu cục: Bưu điện KTX SamSung 1
 • Địa chỉ: Thôn Đại Kim Xóm Đai Cát, Xã Đồng Tiến, Huyện Phổ Yên
 • Điện thoại: 0981784713

Bưu điện KTX SamSung 2

 • Mã bưu điện: 256847
 • Bưu cục: Bưu điện KTX SamSung 2
 • Địa chỉ: Xóm Ga Đội 5, Xã Đồng Tiến, Huyện Phổ Yên
 • Điện thoại: 0911232576

Bưu điện BC KCN Yên Bình

 • Mã bưu điện: 256848
 • Bưu cục: Bưu điện BC KCN Yên Bình
 • Địa chỉ: Khu Khu tái định cư An Bình, Xã Đồng Tiến, Huyện Phổ Yên
 • Điện thoại: 0912194015

Bưu điện Thanh Xuyên

 • Mã bưu điện: 257110
 • Bưu cục: Bưu điện Thanh Xuyên
 • Địa chỉ: Xóm Thanh Xuyên 4, Xã Trung Thành, Huyện Phổ Yên
 • Điện thoại: 02083866102

Bưu điện Thuận Thành

 • Mã bưu điện: 257140
 • Bưu cục: Bưu điện Thuận Thành
 • Địa chỉ: Xóm Phú Thịnh, Xã Thuận Thành, Huyện Phổ Yên
 • Điện thoại: 02083866260

Bưu điện Bắc Sơn

 • Mã bưu điện: 256950
 • Bưu cục: Bưu điện Bắc Sơn
 • Địa chỉ: Xóm 1, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Phổ Yên
 • Điện thoại: 02083865101

Bưu điện văn hóa xã Bãi Bông

 • Mã bưu điện: 256850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bãi Bông
 • Địa chỉ: Khối Trung Tâm, Thị trấn Bãi Bông, Huyện Phổ Yên
 • Điện thoại: 0364673836

Bưu điện văn hóa xã Đắc Sơn

 • Mã bưu điện: 256900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắc Sơn
 • Địa chỉ: Xóm Đấp, Xã Đắc Sơn, Huyện Phổ Yên
 • Điện thoại: 02083863803

Bưu điện văn hóa xã Minh Đức

 • Mã bưu điện: 256930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Đức
 • Địa chỉ: Xóm Cầu Dao, Xã Minh Đức, Huyện Phổ Yên
 • Điện thoại: 0917932314

Bưu điện văn hóa xã Phúc Thuận

 • Mã bưu điện: 256960
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Thuận
 • Địa chỉ: Xóm Phúc Tài, Xã Phúc Thuận, Huyện Phổ Yên
 • Điện thoại: 0976418160

Bưu điện văn hóa xã Thành Công

 • Mã bưu điện: 257050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thành Công
 • Địa chỉ: Xóm Xuân Hà 4, Xã Thành Công, Huyện Phổ Yên
 • Điện thoại: 0986027910

Bưu điện văn hóa xã Tân Hương

 • Mã bưu điện: 257170
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hương
 • Địa chỉ: Thôn Phú Hương Xóm Đình Đội 1, Xã Tân Hương, Huyện Phổ Yên
 • Điện thoại: 0917932408

Bưu điện văn hóa xã Tiên Phong

 • Mã bưu điện: 257270
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Phong
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Trù Xóm Xuân Trù 1, Xã Tiên Phong, Huyện Phổ Yên
 • Điện thoại: 0918417065

Bưu điện văn hóa xã Nam Tiến

 • Mã bưu điện: 257090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Tiến
 • Địa chỉ: Thôn Hoàng Đàm Xom Hộ Sơn, Xã Nam Tiến, Huyện Phổ Yên
 • Điện thoại: 0968570002

Bưu điện văn hóa xã Vạn Phái

 • Mã bưu điện: 257010
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Phái
 • Địa chỉ: Xóm Trại Cang, Xã Vạn Phái, Huyện Phổ Yên
 • Điện thoại: 0917932403

Bưu điện văn hóa xã Đông Cao

 • Mã bưu điện: 257210
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Cao
 • Địa chỉ: Thôn Đông Hạ Xóm Soi, Xã Đông Cao, Huyện Phổ Yên
 • Điện thoại: 0942269067

Bưu điện văn hóa xã Trung Thành

 • Mã bưu điện: 257111
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Thành
 • Địa chỉ: Xóm Thanh Tân, Xã Trung Thành, Huyện Phổ Yên
 • Điện thoại: 02083866083

Bưu điện văn hóa xã Tân Phú

 • Mã bưu điện: 257250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Phú
 • Địa chỉ: Thôn Vân Trai Xõ Thanh Vân, Xã Tân Phú, Huyện Phổ Yên
 • Điện thoại: 0988309628

Bưu điện văn hóa xã Phúc Tân

 • Mã bưu điện: 257310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Tân
 • Địa chỉ: Xóm 3 Chợ, Xã Phúc Tân, Huyện Phổ Yên
 • Điện thoại: 0943454824

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phổ Yên

 • Mã bưu điện: 256810
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phổ Yên
 • Địa chỉ: Sô´157, Tiểu Khu 4, Thị Trấn Ba Hàng, Huyện Phổ Yên
 • Điện thoại: 02083863113

Bưu cục văn phòng BC VP Phổ Yên

 • Mã bưu điện: 256812
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BC VP Phổ Yên
 • Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Ba Hàng, Huyện Phổ Yên
 • Điện thoại: 02083863113