Bưu điện văn hóa xã Lâu Thượng

  • Mã bưu điện: 253370
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lâu Thượng
  • Địa chỉ: Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai
  • Điện thoại: 0949963297