Bưu điện Phố Cò

  • Mã bưu điện: 256610
  • Bưu cục: Bưu điện Phố Cò
  • Địa chỉ: Xóm Dân Phố 2, Phường Phố Cò, Thành phố Sông Công
  • Điện thoại: 02083862000