Bưu điện văn hóa xã Nhã Lộng

  • Mã bưu điện: 257990
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhã Lộng
  • Địa chỉ: Xóm Chợ Cầu, Xã Nhã Lộng, Huyện Phú Bình
  • Điện thoại: 0375875127