Bưu điện Tức Tranh

  • Mã bưu điện: 253900
  • Bưu cục: Bưu điện Tức Tranh
  • Địa chỉ: Xóm Cây Thị, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương
  • Điện thoại: 02083876101