Bưu điện BC KCN Yên Bình

  • Mã bưu điện: 256848
  • Bưu cục: Bưu điện BC KCN Yên Bình
  • Địa chỉ: Khu Khu tái định cư An Bình, Xã Đồng Tiến, Huyện Phổ Yên
  • Điện thoại: 0912194015