Bưu điện văn hóa xã Phúc Trìu

  • Mã bưu điện: 251430
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Trìu
  • Địa chỉ: Xóm Lai Thành, Xã Phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 0762339952