Bưu điện văn hóa xã Thượng Nung

  • Mã bưu điện: 253330
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Nung
  • Địa chỉ: Thôn Trung Thành, Xã Thượng Nung, Huyện Võ Nhai
  • Điện thoại: 0987428642