Bưu điện Yên Đổ

  • Mã bưu điện: 253970
  • Bưu cục: Bưu điện Yên Đổ
  • Địa chỉ: Xóm Phố Trào, Xã Yên Đổ, Huyện Phú Lương
  • Điện thoại: 02083875101