Bưu điện văn hóa xã Phục Linh

  • Mã bưu điện: 255400
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phục Linh
  • Địa chỉ: Xóm Lựợc 1, Xã Phục Linh, Huyện Đại Từ
  • Điện thoại: 02083725249